Een paar regels

Zolang het interactieve gedeelte van deze website dat off-line staat, zijn de regels voor deze website heel eenvoudig:

 • deze website geeft advies en inspiratie voor het constructief omgaan met situaties waarin manipulatie wordt ervaren
 • gebruik van tips en ideeën is voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid
 • de redactie van deze website is verantwoordelijk voor de formule en voor de inhoud
 • de redactie van deze website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de tips en de geboden informatie door u.

Als het interactieve gedeelte weer online staat, worden de regels iets complexer

Uitgangspunt

 • deze regels dienen voor het faciliteren van een discussie die zuiver is en effectief voor de sitebezoekers
 • u bezoekt deze site om advies of inspiratie te geven of te krijgen bij het constructief omgaan met situaties waarin manipulatie wordt ervaren
 • het is dus niet de bedoeling dat er ongenoegen wordt afgereageerd op anderen, noch deelnemers aan de discussie, noch buitenstaanders.

Namen

 • bijdragen mogen geen namen bevatten of alleen de voornaam, dus geen achternamen
 • nieuwe voorbeelden voor het (toekomstige) interactieve deel van deze site worden anoniem weergegeven, voor de privacy van de indiener wordt diens naam dus niet bekend gemaakt (de naam is uiteraard wel bij de redactie bekend)
 • bij reacties op voorbeelden vermeldt u uw echte naam, geen alias.

Verantwoordelijkheid

 • gebruik van tips en ideeën is voor eigen risico
 • de redactie van deze website is verantwoordelijk voor de formule en voor de algemene inhoud
 • de redactie van deze website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor bijdragen van sitebezoekers
 • u bent dus zelf verantwoordelijk voor uw inzending en voor de wijze waarop u inzendingen van anderen toepast.

Strijdigheid met regels

 • inzendingen die volgens de redactie (duidelijk) in strijd zijn met deze regels worden niet geplaatst of verwijderd
 • hierover kan niet worden gecorrespondeerd
 • wel probreren we toelichting te geven op dit besluit.

 Privacy

 • op deze website bestaat respect voor iedereen, ook voor de privacy van iedereen: gewone bezoekers, inzenders van voorbeelden of reacties op voorbeelden en ook degenen die in deze voorbeelden genoemd worden
 • zoals hierboven aangegeven bij het punt Namen, wordt hier voorzichtig met namen van personen omgesprongen
 • sitebezoekers kunnen een pagina doorsturen naar een ander met het e-mailicoon rechtsboven. Hierbij zijn beide mailadressen nodig voor de verzending. Deze worden niet geregistreerd, ze komen dus niet in bezit van de redactie van deze site
 • mailadressen van inzenders van voorbeelden en van reacties op voorbeelden hebben we nodig voor een check op de authentiiciteit van de inzending
 • deze mailadressen worden nooit verkochte of anderszins ter beschikking gesteld van derden
 • u krijgt ook nooit ongevraagde mail van ons.

Just another WordPress site